Golden Runner - Lode Runner

Hall of Fame - Results: 18941 to 18960

Silver Runner - All Time Hall of Fame

# Name Gold Score Level Lang Dig Play vs All Happy !? Date
18941. rabo   1 1 en 0 100 % / 2100% / 1 15 Apr 17
18942. lode runner   1 1 it 0 100 % / 2100% / 1 06 May 17
18943. lode remake   1 1 ja 0 100 % / 2100% / 1 16 May 17
18944. mmmmm   1 1 en 0 100 % / 2100% / 1 30 May 17
18945. hi   1 1 en 0 50 % / 2100% / 1 31 May 17
18946. klug   1 1 de 0 100 % / 2100% / 1 05 Jun 17
18947. Elias   1 1 en 0 100 % / 2100% / 1 16 Jun 17
18948. BluesBoy   1 1 en 0 100 % / 2100% / 1 25 Jun 17
18949. lode runner   1 1 zh 0 50 % / 2100% / 1 27 Jun 17
18950. izhkh   1 1 de 0 100 % / 234% / 3 07 Aug 17
18951. miles   1 1 en 0 100 % / 2100% / 1 07 Sep 17
18952. Tykob   1 1 en 0 100 % / 2100% / 1 09 Sep 17
18953. enoch   1 1 en 0 100 % / 2100% / 1 10 Nov 17
18954. enoch   1 1 en 0 100 % / 2100% / 1 16 Nov 17
18955. Loki   1 1 en 0 50 % / 2100% / 1 11 Dec 17
18956. lode remake   1 1 en 0 50 % / 2100% / 1 02 Mar 18
18957. JJJ   1 1 en 0 50 % / 2100% / 1 04 Apr 18
18958. oregon fj   1 1 en 0 100 % / 2100% / 1 17 May 18
18959. jen   1 1 en 0 50 % / 250% / 2 27 May 18
18960. baby   1 1 en 0 100 % / 2100% / 1 17 Jun 18