Golden Runner - Lode Runner

Hall of Fame - Results: 6041 to 6060

Silver Runner - All Time Hall of Fame

# Name Gold Score Level Lang Dig Play vs All Happy !? Date
6041. jer   21 1 en 0 80 % / 5100% / 1 14 Apr 17
6042. Ilo   21 1 en 0 80 % / 520% / 5 15 Apr 17
6043. dj   21 1 en 0 80 % / 567% / 3 25 Apr 17
6044. mandy   21 1 en 0 80 % / 567% / 3 26 Apr 17
6045. Ella C8   21 1 en 0 80 % / 5100% / 2 02 May 17
6046. Hans   21 1 en 0 80 % / 525% / 8 11 May 17
6047. mandy   21 1 en 0 80 % / 5100% / 2 15 May 17
6048. pac   21 1 en 0 100 % / 540% / 5 31 May 17
6049. Beebop   21 1 en 0 80 % / 5100% / 1 11 Jun 17
6050. andreu   21 1 pt 0 100 % / 5100% / 1 12 Jun 17
6051. Hans   21 1 en 0 80 % / 525% / 4 16 Jun 17
6052. Hans   21 1 en 0 80 % / 5100% / 1 21 Jun 17
6053. BluesBoy   21 1 en 0 80 % / 5100% / 1 22 Jun 17
6054. Hans   21 1 en 0 80 % / 525% / 4 30 Jun 17
6055. Vegas   21 1 en 0 80 % / 5100% / 1 03 Jul 17
6056. pac   21 1 en 0 80 % / 513% / 8 10 Jul 17
6057. Elias   21 1 en 0 100 % / 5100% / 1 11 Jul 17
6058. laagri boss   21 1 en 0 80 % / 5100% / 1 13 Jul 17
6059. enoch   21 1 en 0 80 % / 550% / 2 16 Jul 17
6060. enoch   21 1 en 0 80 % / 550% / 2 17 Jul 17