Golden Runner - Lode Runner

Hall of Fame - Results: 24721 to 24740

Silver Runner - All Time Hall of Fame

# Name Gold Score Level Lang Dig Play vs All Happy !? Date
24721. ekko   1 1 en 0 75 % / 4100% / 1 08 Feb 17
24722. munaza   1 1 en 0 50 % / 4100% / 1 10 Mar 17
24723. gogo   1 1 bg 0 100 % / 4100% / 1 09 Jun 17
24724. mmm   1 1 en 0 75 % / 4100% / 1 16 Aug 17
24725. lode runner   1 1 en 0 50 % / 4100% / 1 17 Dec 17
24726. lode remake   1 1 en 0 100 % / 4100% / 1 28 Jan 18
24727. lode remake   1 1 ja 0 75 % / 4100% / 1 01 Apr 18
24728. fartzee   1 1 en 0 100 % / 4100% / 1 20 Jul 18
24729. ggvv   1 1 zh 0 75 % / 4100% / 1 15 Mar 19
24730. Rozan   1 1 en 0 75 % / 4100% / 1 28 Oct 19
24731. Pacco   1 1 de 0 75 % / 4100% / 1 24 Jan 20
24732. axelsavannah   1 1 en 0 75 % / 4100% / 1 23 Apr 20
24733. dev   1 1 en 0 80 % / 5100% / 1 22 Jan 16
24734. SwanRaven   1 1 en 0 80 % / 5100% / 1 26 Feb 16
24735. bsa   1 1 en 0 84 % / 6100% / 1 08 Jan 16
24736. Hans   1 1 en 0 84 % / 6100% / 1 20 Jan 16
24737. xxxx   1 1 en 0 84 % / 6100% / 1 24 Jun 16
24738. Hans   1 1 en 0 100 % / 6100% / 1 22 Jul 16
24739. koko   1 1 en 0 86 % / 7100% / 1 22 Jan 16
24740. Hans   1 1 en 0 86 % / 7100% / 1 07 Jul 16