Golden Runner - Lode Runner

Hall of Fame - Results: 105401 to 105420

Golden Runner - All Time Hall of Fame

# Name Gold Score Level Lang Dig Play vs All Happy !? Date
105401. marcio   1 1 pt 3 100 % / 1100% / 1 12 Feb 15
105402. lode remake   1 1 en 3 100 % / 1100% / 1 19 Mar 15
105403. iei   1 1 pt 3 100 % / 1100% / 1 17 Apr 15
105404. Kirito   1 1 en 3 100 % / 1100% / 1 23 May 15
105405. lode remake   1 1 en 3 100 % / 1100% / 1 11 Aug 15
105406. jk   1 1 en 3 100 % / 1100% / 1 25 Aug 15
105407. asd   1 1 hu 3 100 % / 1100% / 1 21 Oct 15
105408. ping pong pun   1 1 es 3 100 % / 1100% / 1 23 Oct 15
105409. sdf   1 1 en 3 100 % / 1100% / 1 23 Oct 15
105410. 5125   1 1 fr 3 100 % / 1100% / 1 27 Oct 15
105411. lode remake   1 1 en 3 100 % / 1100% / 1 11 Nov 15
105412. shailen   1 1 en 3 100 % / 1100% / 1 23 Nov 15
105413. lode remake   1 1 en 3 100 % / 1100% / 1 06 Dec 15
105414. Yousousen   1 1 nl 3 100 % / 1100% / 1 12 Dec 15
105415. KiKz   1 1 en 3 100 % / 1100% / 1 22 Dec 15
105416. Zippo89   1 1 fr 3 100 % / 1100% / 1 01 Jan 16
105417. Luce   1 1 en 3 100 % / 1100% / 1 26 Feb 16
105418. lode remake   1 1 en 3 100 % / 1100% / 1 12 Mar 16
105419. play golden   1 1 en 3 100 % / 1100% / 1 22 Mar 16
105420. me   1 1 en 3 100 % / 1100% / 1 14 Apr 16