Golden Runner - Lode Runner

Hall of Fame - Results: 104481 to 104500

Golden Runner - All Time Hall of Fame

# Name Gold Score Level Lang Dig Play vs All Happy !? Date
104481. lode runner   1 1 de 0 67 % / 3100% / 1 01 Jan 11
104482. schmittie   1 1 en 0 34 % / 3100% / 1 13 Nov 11
104483. hkbj   1 1 en 0 67 % / 3100% / 1 15 Mar 12
104484. d5   1 1 ru 0 34 % / 3100% / 1 09 Dec 12
104485. fdd   1 1 ru 0 67 % / 3100% / 1 20 Dec 12
104486. lode runner   1 1 pt 0 67 % / 3100% / 1 22 Dec 12
104487. ARIN   1 1 en 0 67 % / 3100% / 1 09 Jun 13
104488. emi   1 1 en 0 34 % / 3100% / 1 18 Jun 13
104489. lode runner   1 1 en 0 34 % / 3100% / 1 19 Jun 13
104490. lode remake   1 1 en 0 34 % / 3100% / 1 04 Aug 13
104491. play golden   1 1 en 0 34 % / 3100% / 1 14 Nov 13
104492. poops   1 1 en 0 34 % / 3100% / 1 07 Jan 14
104493. lode runner   1 1 en 0 34 % / 3100% / 1 02 Mar 14
104494. play golden   1 1 ru 0 34 % / 3100% / 1 02 May 14
104495. msh   1 1 ru 0 34 % / 3100% / 1 14 May 14
104496. lode runner   1 1 en 0 67 % / 3100% / 1 15 May 14
104497. lode remake   1 1 en 0 34 % / 3100% / 1 31 May 14
104498. lode runner   1 1 de 0 34 % / 3100% / 1 05 Jul 14
104499. Pain   1 1 hu 0 34 % / 3100% / 1 03 Oct 14
104500. buddy   1 1 en 0 34 % / 3100% / 1 28 Oct 14