Golden Runner - Lode Runner

Hall of Fame - Results: 103841 to 103860

Golden Runner - All Time Hall of Fame

# Name Gold Score Level Lang Dig Play vs All Happy !? Date
103841. dude   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 08 Apr 15
103842. asda   1 1 fr 1 100 % / 1100% / 1 12 Apr 15
103843. Gold runner   1 1 es 1 100 % / 1100% / 1 16 Apr 15
103844. lode remake   1 1 de 1 100 % / 1100% / 1 17 Apr 15
103845. monday   1 1 en 1 100 % / 150% / 2 25 Apr 15
103846. kfdx   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 26 Apr 15
103847. Yay   1 1 en 1 100 % / 150% / 2 26 Apr 15
103848. andrew   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 27 Apr 15
103849. lode remake   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 28 Apr 15
103850. mike   1 1 es 1 100 % / 1100% / 1 06 May 15
103851. titouan   1 1 fr 1 100 % / 1100% / 1 06 May 15
103852. lode runner   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 07 May 15
103853. Mr. Helloween   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 25 May 15
103854. nir   1 1 he 1 100 % / 1100% / 1 28 May 15
103855. Matt Myers   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 05 Jun 15
103856. play golden   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 10 Jun 15
103857. jals   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 12 Jun 15
103858. lode runner   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 16 Jun 15
103859. Tarhil   1 1 de 1 100 % / 1100% / 1 17 Jun 15
103860. szabi   1 1 hu 1 100 % / 150% / 2 17 Jun 15