Golden Runner - Lode Runner

Hall of Fame - Results: 103561 to 103580

Golden Runner - All Time Hall of Fame

# Name Gold Score Level Lang Dig Play vs All Happy !? Date
103561. cmcd   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 16 Dec 14
103562. Jesus Christ   1 1 en 1 100 % / 150% / 2 16 Dec 14
103563. lode runner   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 17 Dec 14
103564. Quackosaur   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 26 Dec 14
103565. glirmin   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 27 Dec 14
103566. cbeals   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 02 Jan 15
103567. ff   1 1 pl 1 100 % / 1100% / 1 04 Jan 15
103568. he   1 1 hu 1 100 % / 1100% / 1 07 Jan 15
103569. meaculpa   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 09 Jan 15
103570. koyote55   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 12 Jan 15
103571. Dax   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 14 Jan 15
103572. khalmo   1 1 nl 1 100 % / 1100% / 1 15 Jan 15
103573. cdc   1 1 nl 1 100 % / 1100% / 1 16 Jan 15
103574. play golden   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 21 Jan 15
103575. Sora   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 22 Jan 15
103576. robin   1 1 nl 1 100 % / 1100% / 1 22 Jan 15
103577. fork me now   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 25 Jan 15
103578. wag   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 26 Jan 15
103579. tadtad   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 31 Jan 15
103580. lode runner   1 1 ko 1 100 % / 1100% / 1 01 Feb 15