Golden Runner - Lode Runner

Hall of Fame - Results: 103501 to 103520

Golden Runner - All Time Hall of Fame

# Name Gold Score Level Lang Dig Play vs All Happy !? Date
103501. lode remake   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 06 Jun 14
103502. yamunaa   1 1 en 1 100 % / 150% / 2 07 Jun 14
103503. c zc   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 08 Jun 14
103504. play golden   1 1 tr 1 100 % / 1100% / 1 30 Jun 14
103505. lode runner   1 1 bg 1 100 % / 1100% / 1 15 Jul 14
103506. Peter   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 19 Jul 14
103507. jan   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 28 Jul 14
103508. lode runner   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 29 Jul 14
103509. lode runner   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 31 Jul 14
103510. greg   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 31 Jul 14
103511. lode runner   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 11 Aug 14
103512. gegguli   1 1 fi 1 100 % / 150% / 2 12 Aug 14
103513. sdf   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 15 Aug 14
103514. Quad   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 16 Aug 14
103515. Jack   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 17 Aug 14
103516. ad   1 1 es 1 100 % / 1100% / 1 18 Aug 14
103517. name   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 18 Aug 14
103518. Tovec   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 22 Aug 14
103519. 546   1 1 tr 1 100 % / 1100% / 1 24 Aug 14
103520. cancanmelo   1 1 tr 1 100 % / 1100% / 1 25 Aug 14