Golden Runner - Lode Runner

Hall of Fame - Results: 103241 to 103260

Golden Runner - All Time Hall of Fame

# Name Gold Score Level Lang Dig Play vs All Happy !? Date
103241. lode runner   1 1 lv 0 50 % / 2100% / 1 22 Aug 15
103242. me   1 1 en 0 50 % / 2100% / 1 26 Sep 15
103243. lode runner   1 1 en 0 50 % / 2100% / 1 13 Oct 15
103244. sadffgh   1 1 tr 0 50 % / 2100% / 1 18 Oct 15
103245. adre   1 1 hu 0 100 % / 2100% / 1 25 Oct 15
103246. play golden   1 1 en 0 50 % / 2100% / 1 26 Nov 15
103247. munbly   1 1 fr 0 50 % / 2100% / 1 28 Dec 15
103248. lode remake   1 1 en 0 50 % / 2100% / 1 04 Jan 16
103249. play golden   1 1 fr 0 50 % / 2100% / 1 09 Jan 16
103250. lode runner   1 1 en 0 50 % / 2100% / 1 08 Feb 16
103251. Floriane   1 1 fr 0 50 % / 2100% / 1 14 Feb 16
103252. play golden   1 1 de 0 50 % / 250% / 2 26 Feb 16
103253. miszu   1 1 en 0 50 % / 2100% / 1 27 Apr 16
103254. BIG ASS   1 1 it 0 50 % / 2100% / 1 02 May 16
103255. Derp   1 1 de 0 100 % / 2100% / 1 08 May 16
103256. lode runner   1 1 fr 0 50 % / 2100% / 1 19 Jun 16
103257. janka   1 1 pt 0 50 % / 2100% / 1 05 Jul 16
103258. lode remake   1 1 en 0 50 % / 2100% / 1 07 Aug 16
103259. dsa   1 1 en 0 50 % / 2100% / 1 16 Aug 16
103260. lode runner   1 1 en 0 50 % / 2100% / 1 19 Aug 16