Golden Runner - Lode Runner

Hall of Fame - Results: 102941 to 102960

Golden Runner - All Time Hall of Fame

# Name Gold Score Level Lang Dig Play vs All Happy !? Date
102941. kaido   1 1 et 1 100 % / 1100% / 1 22 Aug 13
102942. Jethro   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 23 Aug 13
102943. Mann   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 26 Aug 13
102944. 11111   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 02 Sep 13
102945. eddy   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 15 Sep 13
102946. edwin   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 14 Oct 13
102947. krista   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 19 Oct 13
102948. lode runner   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 25 Oct 13
102949. lode runner   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 26 Oct 13
102950. osama   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 27 Oct 13
102951. romy   1 1 es 1 100 % / 1100% / 1 28 Oct 13
102952. boort   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 29 Oct 13
102953. play golden   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 31 Oct 13
102954. ddd   1 1 bg 1 100 % / 1100% / 1 02 Nov 13
102955. lode runner   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 07 Nov 13
102956. JaceColeman   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 13 Nov 13
102957. play golden   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 13 Nov 13
102958. lode runner   1 1 bg 1 100 % / 1100% / 1 15 Nov 13
102959. SL   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 17 Nov 13
102960. gold   1 1 en 1 100 % / 1100% / 1 21 Nov 13