Golden Runner - Lode Runner

Hall of Fame - Results: 99421 to 99440

Golden Runner - All Time Hall of Fame

# Name Gold Score Level Lang Dig Play vs All Happy !? Date
99421. beez   28 1 pt 2 75 % / 8100% / 1 22 Jun 15
99422. ladder   28 1 hu 2 25 % / 8100% / 1 22 Jan 17
99423. lode runner   28 1 hr 3 75 % / 850% / 2 20 Oct 09
99424. awall   28 1 en 3 25 % / 8100% / 2 30 Dec 13
99425. appuram   28 1 en 3 50 % / 850% / 2 16 Apr 14
99426. lode runner   28 1 es 3 38 % / 8100% / 1 25 Dec 14
99427. Hoo   28 1 hi 3 63 % / 8100% / 1 18 Jul 15
99428. lode runner   28 1 en 3 63 % / 8100% / 1 05 Mar 16
99429. hunnieman   28 1 en 3 38 % / 8100% / 1 06 Mar 16
99430. Raji   28 1 en 4 50 % / 8100% / 1 12 May 11
99431. DJ   28 1 en 4 38 % / 850% / 2 27 Apr 15
99432. Eryn   28 1 en 4 63 % / 8100% / 1 02 Dec 15
99433. billz   28 1 en 5 75 % / 8100% / 1 11 Dec 12
99434. lode runner   28 1 en 5 63 % / 8100% / 1 10 Dec 13
99435. play golden   28 1 en 5 75 % / 850% / 2 18 May 14
99436. tftr   28 1 en 5 63 % / 8100% / 1 15 Jul 14
99437. leo_   28 1 pt 5 63 % / 8100% / 1 06 Jan 15
99438. play golden   28 1 de 5 25 % / 8100% / 1 05 Jan 16
99439. BroDawgOne   28 1 en 5 63 % / 8100% / 2 01 Dec 16
99440. The Old Man   28 1 en 6 75 % / 8100% / 1 03 Jan 14